2012 Yılı İnternet Kullanımı İstatistikleri

Türkiye’deki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlanan raporda 2012 yılı 2 çeyrek döneme ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir.

Buna göre BTK raporunda internet ve mobil pazar ile ilgili geniş kapsamlı veriler yer almaktadır.
Bu veriler web sitesi açmayı düşünenlerin ve e-ticaret sektöründe çalışmayı düşünenlerin ince ayrıntılarına kadar incelemesi gereken bir konu. Türkiye İnternet Kullanım Oranları iyi analiz ederek edilecek olan ön bilgi sitenizin iyi bir başlangıç yapmasını sağlayacak ve sizi bir adım öne çıkaracaktır.

İnternet ile Genişbant

2012 sonu itibariyle genişbant internet* kullanan abone sayısı 18 milyonu aşmıştır.
Türkiye’de bağlantı çeşidine göre abone sayısı ile çeyrek ve yıllık bazda artış yüzdelerine yer verilmektedir.
2012 yılı ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’deki toplam internet abone sayısı 18,30 milyonu geçmiştir.
2012 yılının ikinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde, bir önceki üç aylık döneme göre %10,2 artış gerçekleşmiş olup; fiber, kablo ve özellikle mobil internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayılarındaki genel artış eğilimi de devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık büyüme oranı ise %65,9 olarak gerçekleşmiştir
011 yılı üçüncü çeyreğine kadar büyüme gösteren xDSL abone sayısı bu dönemden sonra düşüşe geçerek 2012 yılı ikinci çeyreğinde 6,6 milyon olmuştur. ADSL teknolojisinin xDSL teknolojisindeki pazar payı ise %99,8 seviyelerindedir.
Türkiye’deki sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %81’nin 8 Mbit/s hıza kadar olan bağlantıya sahip abonelik türünü tercih ettikleri görülmektedir.

EN FAZLA İSTANBULLULARIN EVİNDE İNTERNET VAR

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre, en fazla İstanbulluların evinde internet bulunuyor. İstanbul’da hanelerin yüzde 60,5’inde internet kullanılıyor. İnternete erişim imkanı olan hane oranında yüzde 49,7’le Batı Marmara, yüzde 60,6’le Doğu Marmara, yüzde 57,5’le Batı Anadolu bölgesi de Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor.
2012 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 43,2’sinde genişbant internet erişim imkanı bulunurken, ADSL, yüzde 31,3’le tüm haneler, yüzde 66,4’le internet kullanılan haneler arasında en çok kullanılan bağlantı türü oldu. 3G bağlantı ise tüm hanelerin yüzde 13,9’unda, internet kullanılan hanelerin yüzde 29,5’inde internet erişimine imkan sağlıyor.

BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla yüzde 48,7 ve yüzde 47,4 olarak belirlendi. Bu oranlar 2011 yılında sırasıyla yüzde 46,4 ve yüzde 45 düzeyindeydi.
Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 59 ve yüzde 58,1 iken, kadınlarda yüzde 38,5 ve yüzde 37 oldu. Bilgisayar ve internet kullanımı kentsel yerlerde yüzde 57,8 ve yüzde 56,6, kırsal yerlerde ise yüzde 27,6 ve yüzde 26,4 olarak tespit edildi. İBBS Düzey-1’e göre bilgisayar ve internet kullanımının en yüksek olduğu bölge yüzde 62,2 ve yüzde 60,9 ile İstanbul oldu. Bunu yüzde 58,6 bilgisayar ve yüzde 57,1 internet kullanım oranı ile Batı Anadolu Bölgesi izledi.
Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu ise 16-24 olarak belirlendi. Bilgisayar ve internet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek çıktı.

BİREYLERİN YÜZDE 37,8’İ DÜZENLİ İNTERNET KULLANICISI

Araştırmaya göre, 2012 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2012) 16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin yüzde 37,8’si interneti düzenli olarak (hemen hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullandı. Aynı dönem ve yaş grubunda internet kullanan bireylerin arasında düzenli internet kullanım oranı ise yüzde 88,5 olurken, bu oran kentsel yerlerde yüzde 89,7, kırsal yerlerde yüzde 82,5 ve İBBS Düzey-1’e göre İstanbul bölgesinde yüzde 90,7 oldu.

EN ÇOK GAZETE, DERGİ VE HABER OKUMAK İÇİN KULLANILIYOR

Araştırma sonuçları, evlerde internetin en çok çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma ve haber indirme için kullanıldığını ortaya koydu. 2012 yılı ilk üç ayında internet kullanan bireyler interneti en çok yüzde 72,5’le çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanırken, bunu yüzde 66,8’le e-posta gönderme/alma, yüzde 61,3’le mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, yüzde 49,1’le oyun, müzik, film, görüntü indirme ve oynama takip etti.

İNTERNET KULLANILAN YERLERDE EVLER İLK SIRADA

Araştırmaya göre, internet kullanım yerlerine göre yüzde 70’le evler ilk sırada yer aldı. Bu yılın ilk 3 ayında, 16-74 yaş grubu internet kullanan bireylerin yüzde 70’i interneti evde kullanırken, bunu yüzde 33,8’le iş yeri, yüzde 17,8’le arkadaş, akraba evi, yüzde 16’yla internet kafe, yüzde 7,2’yle eğitim alınan yer, yüzde 5,9’la kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler izledi. İnternet kafelerde internet kullanımı bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 18,7 idi.
2012 yılın Ocak-Mart döneminde internet kullananların yüzde 23,7’si ev ve iş yeri dışında internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon, yüzde 15,6’sı dizüstü bilgisayar (laptop, notebook veya netbook), yüzde 1,3’ü ise dokunmatik ekranlı tablet bilgisayar kullandı.

HER 5 KULLANICIDAN BİRİ İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Araştırmaya göre, her 5 internet kullanıcısından biri internet üzerinden alışveriş yapıyor. İnternet kullanıcılarının internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 21,8 olarak belirlendi. Önceki yıl bu oran yüzde 18,6 idi.

2011 yılı Nisan ile 2012 yılı Mart aylarını kapsayan 12’i aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 44,4’ü giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,5’i elektronik araç, yüzde 21,2’si ev eşyası, yüzde 18,3’ü gıda maddeleri ile günlük gereksinimler, yüzde 17,4’ü seyahat ile ilgili faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama gibi), yüzde 15,6’sı kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) aldı.
İnternet üzerinden satın alma ya da sipariş verenlerin yüzde 9,4’ü sorun yaşadıklarını belirtirken, ”yanlış ya da hasarlı ürün ve hizmet teslimi” karşılaşılan en önemli sorun oldu.

KAMU KURUMLARI İLE İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMI ARTIYOR

Araştırma sonuçları, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim kurmada internet kullanımının arttığını ortaya koydu. 2011 yılı Nisan ile 2012 yılı Mart aylarını kapsayan son 12 aylık dönemde internet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanma oranı yüzde 45,1 olarak belirlendi. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 38,9’du. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 42,9’la ilk sırayı aldı.