2011 Yılı İnternet Kullanımı İstatistikleri

İşte 2011 Yılı İnternet Kullanımı İstatistikleri

Dünya İnternet Kullanıcıları ve Nüfus İstatistikleri 2011 yılı sonuçları açıklandı. Buna göre internet kullanım istatistikleri ne göre 2011 yılı Dünya nüfusu 6.930 milyara ulaşacak. Bu bağlamda ise internet kullananların sayısı ise 2.1 milyara ulaşarak dünya ortalaması nüfus penetrasyonu açısından % 30.2’ye erişilecek.
İnternet kullanım verilerine göre 2000 ile 2011 tarihleri arasındaki internet kullanımı artışı tamı tamına % 480.4 oldu. Başka bir deyişle neredeyse 5 katı bir artış gerçekleştirdi.

Nüfusa göre internet kullanma penetrasyonunda Amerika % 78.3 ile ilk sırayı alırken, Avustralya ise % 60.1 ile ikinci sırada, Avrupa % 58.3 ile üçüncü sırada yer aldı. Nüfusa göre penetrasyon oranında % 11.4 ile Afrika son sırada yer alırken Ortadoğu % 31.7 ile sonlarda yer aldı. Asya ise % 23.8 penetrasyon ile ancak Afrika’nın önünde yer alabildi.
Peki ya Türkiye’de durum ne merkezde?

İnternet kullananların sayısı 2000 yılında sadece 360 milyon iken bu sayı 2011 yılı sonunda 2 milyarın üzerinde gerçekleşti. Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kat edilen mesafeyi göstermeyi ve gelinen aşamayı ortaya koymayı amaçlayan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayınının üçüncüsü Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yayımlandı. Bu yayında, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında belirlenmiş olan 117 gösterge için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve diğer kurumlar tarafından üretilen veriler temel alınmakta olup söz konusu göstergelerin 2010 ve öncesi yıllara ait değerlerine yer veriliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 Yılı Temmuz ayına ilişkin ” Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı İstatistiklerini açıkladı. Bilgisayar ve İnternet kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Araştırmaya göre;
2010 yılının Nisan ayında göre Türkiye genelinde hanelerin %41,6 internet erişim imkânına sahipken bu oran 2011 yılının Nisan ayında %42,9’ye yükseldi.

İnternet kullanan bireylerin %89,5’i İnterneti düzenli kullanıyor. İnternet erişim imkânı kentsel yerlerde %51,0 olarak açıklanırken bu oran kırsal yerlerde %22,7 olarak belirlenmiştir.

Marmara Bölgesi’nde ki erişim oranını ise %56,9 olarak belirlenmiştir ki bu oran İnternet erişim imkanı olan hane oranı Türkiye ortalamasının bir hayli üzerindedir.

16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları %46,4 belirlenirken bu oran 2010 yılında %43,2 idi.
Bilgisayar ve İnternet kullanımında kadın-erkek ve kent-kır arasındaki sayısal uçurum devam ediyor.

Bilgisayar ve İnternet kullanımına ilişkin oranlar her yaş grubunda daha yüksek belirlenirken 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 olan rakamlar kadınlarda %36,9 ve %35,3’tür.

Yine bu oranlar kentsel yerlerde %54,7 ve %53,2 iken, kırsal yerlerde ise %26,9 ve %25,7 olarak açıklanmıştır.

İnternet en çok çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanılıyor.

2011 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) İnternet kullanan bireyler İnterneti en çok %72,7 ile çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanırken, bunu %54,1 ile sağlık ile ilgili bilgi arama takip etmektedir
Kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanımı gün geçtikçe artıyor.

İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %18,6’dır. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %15’0 idi.