Tüketici Yasası Onaylandı: Karşılaştırmalı Reklamların Önü Açıldı

Cumhurbaşkanının “6502 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’u” onaylamasıyla birlikte markanın karşılaştırmalı reklam çalışmaları sunmasının önü açıldı. Kanunun Resmi Gazete‘de yayınlanmasıyla birlikte örtülü reklamlar üzerinden rekabet eden markalar artık karşılaştırmalı reklamlar ile kozlarını paylaşabilecek.

Bahse konu düzenleme özellikle tüketici kredileri, kredi kartları ile ilgili sözleşmeler, kart üyelik aidatları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, ayıplı malların iadesi ve abonelik sözleşmeleri alanlarında da tüketici haklarını koruyan yaptırımları içermekte olup Reklam sektörü için de önemli düzenlemeler barındırmakta.

Kanunun 61. maddesinde aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamının yapılabileceği hükmünde olup bu vesile ile markalar reklamlarında rakip, ürün ya da hizmetlerden üstü kapalı ifadelerle değil direkt olarak isimleriyle bahsedebilme özgürlüğüne sahip olmaktadır.

İlgili maddenin hükümleri şöyle sıralanıyor;

Ticari reklam

MADDE 61 –

(1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.
(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.
(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.
(4) Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.
(5) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.
(6) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüdür.
(7) Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.
(8) Ticari reklamlara ilişkin getirilecek sınırlamalar ile bu reklamlarda uyulması gereken usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

USA’da büyük markaların başvurduğu karşılaştırmalı reklamların Türkiye’de de kullanılabilecek olması ülkemizdeki reklamcılık sektörüne yeni bir soluk getirecek. Özellikle kullanıcılar arasında hemen ses getiren ve viral yollu paylaşıma da açık olan bu türden reklam çalışmaları hafızalardan kolaylıkla silinmiyor. Bu da beraberinde Reklam sektörümüzün karşılaştırmalı reklamları nasıl kullanacağı konusunda merak uyandırıyor.