Sosyal medya üzerinde yapılan her türlü paylaşıma ince ayar geliyor!

Twitter, Facebook ve Instagram gibi milyonlarca insanın kullandığı sosyal ağlara ilişkin yeni hukuki düzenlemeler geldi. Öyle ki bu sürecin sonunda kullanıcılar da sosyal medya platformlarında içeriklerin kaldırılması talebinde bulunabilme şansı bulacak. Yeni yasal düzenlemeler sonrasında sosyal medya platformlarına 72 saat içerisinde yanıt zorunluluğu geliyor. Başvurulara 72 saat içerisinde cevap verilmemesi durumunda sosyal medya mecralarına da para cezası kesilebilecek.

Mevcut hükümetin corona ile mücadele kapsamında hazırladığı torba yasa teklifinde sosyal medya mecraları ile ilgili düzenlemeler de eklendi. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte TBMM’nin gündemine getirilmesi ön görülen bu düzenleme içerisinde özellikle dikkat çeken maddeler bulunuyor.
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi metnine göre, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’na eklenmesi teklif edilen maddeler ekte yer aldığı gibi olacak:

SOSYAL AĞ SAĞLAYICI TANIMI

Kullanıcıların, internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerik, bilgi veya veriyi oluşturmalarına, paylaşmalarına veya görüntülemelerine olanak sağlayan gerçek veya tüzel kişiler kanununa eklenen maddeyle “sosyal ağ sağlayıcı” olarak tanımlanıyor bu maddeler içerisinde.

KOLLUK KUVVETLERİ VE KAMU KURUMLARI BTK’YA YARDIMCI OLABİLECEK.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu servis sağlayıcıların kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için gerekli gördüğü takdirde olay mahallinde de inceleme yapabilecek, yine gerek görüldüğü taktirde kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarının amir ve memurları BTK’nın denetim ekiplerine yardımcı olacak.
Ülkemizde günlük erişimi bir milyondan fazla olan, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar için, BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi yine kullanıcılar tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılması kapsamında yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleme zorunluluğu getiriliyor.
Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilir bir şekilde internet sitesinde yer verecek. Temsilcinin belirleme ve bildirme yükümlülüğü yerine getirilmemesi durumunda, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 59 oranında daraltılması için BTK, sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek.

Kararın ardından 30 gün içerisinde temsilci belirlenmemesi durumunda da ilgili sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

KULLANICILAR’DA BAŞVURABİLECEK

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, içeriklere yönelik olarak kullanıcılar tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü kılınıyor.
Cevap verilmemesi durumunda ise sosyal ağ sağlayıcıya 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak ve başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları ise üç ayda bir BTK’ya bildirecek.

VERİLER TÜRKİYE’DE OLACAK

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Yurt içinde barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

İÇERİK KALKMADIĞI TAKTİRDE TAZMİNAT

Hukuka aykırılığı hâkim ya da mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime sonrası 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Başka bir deyişle içerik kaldırılmazsa içeriği üreten ile birlikte o içeriğin yayınlamasına ve yayılmasına olanak sağlayan platform da cezalandırılacak.