Dijital Reklam Ajansı nedir? Ne işe yarar?

Dijital Reklam ajansları ve işlevlerini açıklamadan kısaca reklamı betimlemekte fayda olacaktır.
Reklamı ve işlevini kısaca 3 ana başlık altında toplayabiliriz.

1. Farkındalık yaratmak, markanın varlığını duyurmak;
2. Akılda kalıcı, markaya özgü konum, markaya ait bir karakter ve kimliği oluşturmak;
3. Pazara yerleştikten ve bir müşteri tabanı yarattıktan sonra alışkanlığın sürdürülmesini sağlayan bir dürtü, bir hatırlatıcı ve marka değerlerini pekiştirecek bir öğe olmak, tutundurucu faaliyetleri sürdürmek.

Reklama yüklenen bu gibi temel işlevlerin dijital platformlardaki karşılığı değişmiyor. Kısaca açıkladığımız bu üç temel boyut, markanın dijital mecradaki iletişimlerinde de önemini korumaktadır. Ancak dijital mecranın marka ve tüketicisi arasındaki etkileşim ve deneyim boyutu bu yeni mecranın geleneksel mecralardan farklı yorumlanmasını zorunlu hale getiriyor.

2007 senesinden bu yana ülkemizdeki geleneksel reklam ajansları tüketiciyle güçlü ve anlamlı bağlar kuran marka fikirlerini sundukları müşteri toplantılarında “Peki ya internette ne yapacağız?” sorusuyla sıklıkla karşılaşmaya başladılar. Aslında bu soru hem reklam veren tarafında hem de reklam ajansı tarafında uzun süredir beklenen, cevabı her iki taraf için de netleşmemiş bir soruydu.
Müşteri tarafı bu yeni mecrada klasik web sitesi oluşturmak dışında nasıl pozisyon alacağını tam bilemiyor, reklam ajansı ise bu yeni reklam modelini hayata geçirecek, interaktif mecraya yönelik işler üretecek insan kaynağını ve bilgi birikimini bünyesinde barındırmıyordu.

Sektörde oluşan bu yoğun talebin farkına varan kuruluşlar çok daha öncesinde interaktif dünya ile reklam sektörünü buluşturmak amacıyla önceleri “web tasarım ajansları” olarak, beş alt yıldır ise geleneksel ajans bütçelerinkine yaklaşan bütçelere “dijital pazarlama ajansları” adı altında birer birer yapılanmaya başladılar.

Dijital İnteraktif ajanslar ne yapar?

bizDijital pazarlama ya da interaktif ajanslar ne yapar, ne yapmaları gerekir?
Dijital ortamda, medyanın demokratikleşmesi, kullanıcının oluşturduğu içerik (user generated content), kullanıcının ürettiği içerik (user produced content), kitle iletişiminden katışık medyaya geçiş (massed media to mixed media), WOMx3 yani “word of mouth, word of mobile ve word of mouse” gibi kavramlara her geçen gün yenileri eklemektedir. İnteraktif Medya Ajansları ise tüm bu kavramlar etrafında “Brand Communitainment” yapabildikleri kadarıyla markalara değer katıyorlar.

Bir başka deyişle tüketicilerle dijital ortamda iletişime geçebiliyorlarsa (communication), kurdukları iletişim ile marka etrafında çevrimiçi bir topluluk (community) yaratabiliyor ve bu topluluğa yönelik marka karakterine, kimliğine yakışan eğlenceli (entertainment) etkileşimli uygulamalar geliştirebildikleri oranda başarılı oluyorlar.
Özellikle son birkaç seneye damgasını vuran Facebook – Twitter gibi Sosyal Medya (Social Media) mecralarında git gide çoğalan RED BULL / COCA COLA gibi uluslararası ve IZOCAM – ÜLKER gibi yerel işletmelerin öncülüğünde oluşan bilinç bugün KOBİ düzeyinde yapılan çalışmalara kadar ulaşmaktadır.

Dijital ortamda sıfırdan bir marka karakteri ve kimliği yaratan interaktif ajanslar bunun yanı sıra “Communication + Community + Entertainment = Brand Communitainment” olarak tanımlanabilir.

İnteraktif ajanslar dijital iletişimi nasıl yapar?

Dijital ortamda hedef kitle tarafından kullanışlı, çekici ve yararlı bulunan paylaşım yaratmanın yolu ancak hümanist, teknik ve estetik değerlerin bir araya getirilmesiyle mümkün olmaktadır.
İnteraktif ajansları yapıları gereği, içinde bulundukları medyanın bu 3 temel gereği yerine getirecek kaliteli insan kaynağını kadrolarında barındırmaları gerekiyor. Başarılı interaktif ajanslar yukarıda saydığımız kavramları ve beklentileri karşılamak amacıyla temelde 3 farklı çalışan gruplarına sahiptirler. İnteraktif Medya Ajansları bünyelerinde birbirleriyle koordineli çalışan, kreatif ekip (reklam yazarları ve görsel tasarımcılar), teknik ekip (actionscript’ciler ve geliştiriciler) ve strateji ekibi (online marka stratejistleri, proje yöneticileri) barındırıyorlar.

Ancak kreatif ekip teknik anlamda uygulanabilir bir fikri geliştirirken bunun için teknik ekiple beraber çalışması zorunludur. Diğer taraftan, geliştirilen bir fikrin markanın kimliğine uygunluğu için ekiplerin marka stratejistlerinden bağımsız çalışmaları mümkün değildir. Bundan ötürü dijital ortamda ortaya çıkacak büyük fikirler ancak gerçek bir takım çalışması ise bulunur ve geliştirilir.

Son olarak, bir interaktif ajans başarılı işler üretmek istiyorsa kadrosu ister dijital dünyaya göçmen olarak katılmış olsun ister baştan beri bu dünyanın vatandaşı olsun, dijital dünyanın aktif bir kullanıcısı olması gerekiyor.